Detacheren

TopWerk+ is tevens detacheringsorganisatie. Dit betekent dat wij mensen in dienst hebben of nemen om ze tijdelijk bij andere organisaties te plaatsen.

Afspraken detacheren

De duur, het aantal te werken uren en de vergoeding wordt voor een bepaalde periode vooraf vastgelegd. Detacheren biedt meer zekerheid en consistentie voor u en onze medewerkers. Voor onze medewerk(st)er is de zekerheid vaak een belangrijke reden om te kiezen voor detachering.